Meldepliktig handel

Primærinnsider CEO Karl-Johan Bakken har 25. april 2012 kjøpt 3.500 aksjer i Farstad Shipping ASA til kurs 174,50 per aksje.

Ny beholdning etter transaksjonen er 8.510 aksjer.

Investorkontakt:       Ola Gjessing
Mobil:                       +47 959 62 168
E-post:                     ola.gjessing@nordea.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12