Meldepliktig handel.

17.01.12 kjøpte primærinnsider CEO Karl-Johan Bakken 510 aksjer i Farstad Shipping ASA til kurs 162,- per aksje.

Ny beholdning etter transaksjonen er 5.010 aksjer.

Investorkontakt:       Ola Gjessing
Mobil:                     +47 959 62 168
E-post:                    ola.gjessing@nordea.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12