Mulig utstedelse av obligasjonslån

Farstad Shipping ASA vurderer utstedelse av et obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet med forfallsdato i februar 2017.

Netto provenyet fra det foreslåtte obligasjonslånet vil bli brukt til finansiering av selskapets generelle virksomhet.

DNB Markets er tilrettelegger for det foreslåtte obligasjonslånet.

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697

CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 56 skip (32 AHTS, 21 PSV og 3 SUBSEA) og 6 PSV og 2 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1970. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12