Presentasjon av 2. kvartal 2014

Farstad Shipping ASA minner om presentasjonen av selskapets halvårsresultat 2014

tirsdag 19. august kl 09:00
i Norges Rederiforbunds lokaler, Hovedstyresalen.

Presentasjonen vil bli holdt av CEO Karl-Johan Bakken og CFO Torstein L. Stavseng.

I forbindelse med presentasjonen vil det bli servert frokost. Påmelding til Wenche Sæther, e-mail: wenche.sether@farstad.com eller telefon 70 11 75 10.

For ordens skyld vil vi gjøre oppmerksom på at resultatet for 1. halvår vil bli offentliggjort mandag 18. august.

Farstad Shipping har i dag en flåte på 62 skip (32 AHTS, 27 PSV og 3 SUBSEA) samt 2 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er 2.250. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12