Rapport 1. kvartal 2010

 

Vedlagt følger Rapport 1. kvartal 2010.

 

Farstad Shipping oppnådde i 1. kvartal driftsinntekter på NOK 730,5 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 172,9 mill. Resultat etter skatt ble NOK 59,9 mill.

 

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

 

CEO Karl-Johan Bakken -    +47  90 10 56 97

CFO Torstein L. Stavseng -  +47 91 10 70 01

 

 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 57 skip (32 AHTS, 23 PSV og 2 SUBSEA). Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1860. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

www.farstad.com  

 

 

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dokumenter og linker