Rapport 1. kvartal 2014

Vedlagt følger Rapport 1. kvartal 2014.

Farstad Shipping oppnådde i 1. kvartal driftsinntekter på NOK 1 009,7 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 192,7 mill. Resultat etter skatt ble NOK 79,5 mill.

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

CEO Karl-Johan Bakken -   tel. +47 901 05 697

CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 60 skip (32 AHTS, 25 PSV og 3 SUBSEA) samt 2 PSV og 2 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2200. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dokumenter og linker