Rapport 1. kvartal 2015

Report this content

Vedlagt følger Rapport 1. kvartal 2015.

Farstad Shipping oppnådde i 1. kvartal driftsinntekter på NOK 1 063,1 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 125,6 mill. Resultat etter skatt ble negativt med NOK 304,2 mill.

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 61 skip (31 AHTS, 25 PSV og 5 SUBSEA) samt 2 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2.200. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.


www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dokumenter og linker