Rapport 2. kvartal 2011 og 1. halvår 2011

Vedlagt følger Rapport 2. kvartal 2011.

 

Farstad Shipping oppnådde i 2. kvartal driftsinntekter på NOK 883,9 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 229,1 mill. Resultat etter skatt ble NOK 119,7 mill.

 

Driftsinntektene pr. 30.06.11 ble NOK 1 684,9 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 371,9 mill. Resultat etter skatt ble NOK 210,1 mill.

 

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

 

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

 

 

 

 

 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 57 skip (32 AHTS, 23 PSV og 2 SUBSEA) og 6 PSV og 2 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1970. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

www.farstad.com

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dokumenter og linker