Rapport 2. kvartal 2013 og 1. halvår 2013

Report this content

Vedlagt følger Rapport 2. kvartal 2013.

Farstad Shipping oppnådde i 2. kvartal driftsinntekter på NOK 996,6 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 205,4 mill. Resultat etter skatt ble NOK 4,1 mill.

Driftsinntektene pr. 30.06.13 ble NOK 1 911,4 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 378,7 mill. Resultat etter skatt ble NOK 86,2 mill.

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 59 skip (30 AHTS, 26 PSV og 3 SUBSEA) og 2 PSV, 2 AHTS og 1 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2100. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dokumenter og linker