Rapport 2. kvartal 2014 og 1. halvår 2014

Vedlagt følger Rapport 2. kvartal 2014.

Farstad Shipping oppnådde i 2. kvartal driftsinntekter på NOK 1 050,6 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 178,6 mill. Resultat etter skatt ble NOK 46,7 mill.


Driftsinntektene pr. 30.06.14 ble NOK 2 060,3 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 371,3 mill. Resultat etter skatt ble NOK 126,2 mill.

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

CEO Karl-Johan Bakken -   tel. +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 62 skip (32 AHTS, 27 PSV og 3 SUBSEA) samt 2 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er 2.250. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dokumenter og linker