Rapport 3. kvartal 2010 og 30.09.2010

Vedlagt følger Rapport 3. kvartal 2010.

 

Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal driftsinntekter på NOK 867,9 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 259,8 mill. Resultatet etter skatt ble NOK 218,3 mill.

 

Driftsinntektene pr. 30.09.10 ble NOK 2 452,9 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 695,5 mill. Resultat etter skatt ble NOK 392,3 mill.

 

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

 

CEO Karl-Johan Bakken -     +47 90 10 56 97
CFO Torstein L. Stavseng -   +47 91 10 70 01

 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 58 skip (32 AHTS, 24 PSV og 2 SUBSEA). Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1820. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil

 

www.farstad.com

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dokumenter og linker