Rapport 3. kvartal 2012 og 30.09.2012

Vedlagt følger Rapport 3. kvartal 2012.

Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal driftsinntekter på NOK 958,8 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 213,6 mill. Resultatet etter skatt ble NOK 122,8 mill.

Driftsinntektene pr. 30.09.12 ble NOK 2 798,0 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 578,3 mill. Resultat etter skatt ble NOK 280,6 mill.

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

CEO Karl-Johan Bakken -    +47 901 05 697 

CFO Torstein L. Stavseng -  +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 56 skip (29 AHTS, 24 PSV og 3 SUBSEA) og 5 PSV og 4 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 2000. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dokumenter og linker