Rapport 4. kvartal 2010 og foreløpig resultat for 2010

Vedlagt følger Rapport 4. kvartal 2010.

 

Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal driftsinntekter på NOK 905,3 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 203,9 mill. Resultatet etter skatt ble NOK 39,5 mill.

 

Driftsinntektene pr. 31.12.10 ble NOK 3 358,2 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 899,3 mill. Resultat etter skatt ble NOK 431,8 mill.

 

Styret vil foreslå et utbytte for 2010 på NOK 4,00 pr. aksje.

 

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

 

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -    tel. +47 911 07 001

 

 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 58 skip (32 AHTS, 24 PSV og 2 SUBSEA) og 4 PSV under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1900. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

www.farstad.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dokumenter og linker