Rapport 4. kvartal 2011 og foreløpig resultat for 2011

Vedlagt følger Rapport 4. kvartal 2011.

Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal driftsinntekter på NOK 986,2 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 255,4 mill. Resultatet etter skatt ble NOK 139,7 mill.

Driftsinntektene pr. 31.12.11 ble NOK 3 641,3 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 983,6 mill. Resultat etter skatt ble NOK 568,4 mill.

Styret vil foreslå et utbytte for 2011 på NOK 5,00 pr. aksje.

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697

CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 56 skip (32 AHTS, 21 PSV og 3 SUBSEA) og 6 PSV og 2 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1990. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dokumenter og linker