Rapport 4. kvartal 2013 og foreløpig resultat for 2013

Vedlagt følger Rapport 4. kvartal 2013.

Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal driftsinntekter på NOK 1 029,4 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 207,6 mill. Resultatet etter skatt ble NOK 46,7 mill.

Driftsinntektene pr. 31.12.13 ble NOK 4 014,2 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 869,5 mill. Resultat etter skatt ble NOK 260,1 mill.

Styret vil foreslå et utbytte for 2013 på NOK 3,00 pr. aksje.

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697

CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 59 skip (31 AHTS, 25 PSV og 3 SUBSEA) og 1 AHTS, 2 PSV og 2 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2200. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dokumenter og linker