Rapport 4. kvartal 2014 og foreløpig resultat for 2014

Vedlagt følger Rapport 4. kvartal 2014.

Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal driftsinntekter på NOK 1 111,7 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 102,8 mill. Resultatet etter skatt ble negativt med NOK 225,8 mill.

Driftsinntektene pr. 31.12.14 ble NOK 4 384,0 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 785,3 mill. Resultat etter skatt ble negativt med NOK 8,3 mill.

Styret vil foreslå et utbytte for 2014 på NOK 3,00 pr. aksje.

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 62 skip (32 AHTS, 26 PSV og 4 SUBSEA) samt 3 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2.200. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dokumenter og linker