Salg av skip

Farstad Shipping ASA har på vegne av datterselskapet Farstad Supply AS solgt PSV Far Grimshader (1983, UT 706 L, 3.225 DWT).

Overlevering av skipet til nye eier har funnet sted i dag, fredag 7. februar 2014.

Salget vil gi en bokført gevinst i 1. kvartal 2014 på ca. NOK 15 mill.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping vil etter salget av Far Grimshader ha en flåte på 58 skip (30 AHTS, 25 PSV og 3 SUBSEA) og 2 AHTS, 2 PSV og 2 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2100. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12