Salg av skip

Farstad Shipping ASA har på vegne av datterselskapet P/R International Offshore Services ANS solgt PSV Lady Kari-Ann (1982, ME 202, 2.972 DWT).

Overlevering av skipet til ny eier fant sted tirsdag 21. mai 2013.

Salget vil gi en bokført gevinst i 2. kvartal 2013 på ca. NOK 3,5 mill.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping vil etter salget av Lady Kari-Ann ha en flåte på 57 skip (29 AHTS, 25 PSV og 3 SUBSEA) og 3 PSV, 3 AHTS og 1 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er 2080. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12