Statsminister Stoltenberg åpner Farstad Shippings offshore simulatorsenter i Perth

Ålesund, 7. desember. Den 9. desember åpner statsminister Jens Stoltenberg det nye Farstad Shipping Treningssenter i Perth, Australia. Senteret er det største og mest avanserte offshore simulatorsenteret i verden for marine operasjoner.

- Åpningen av Farstad Shipping Offshore Simulation Centre er en milepæl for Farstad Shipping. Senteret er ikke bare en storstilt investering i våre ansattes kompetanse og sikkerhet, men også et bevis på den kunnskapen som befinner seg i den maritime klyngen på Nordvestlandet, sier administrerende direktør i Farstad Shipping, Karl-Johan Bakken.

Maritim klynge
Senteret er et resultat av det tette samspillet mellom flere aktører i den maritime klyngen på Nordvestlandet. Sterke maritime tradisjoner og en lokal satsing på innovasjon, forskning og utvikling har skapt et fundament for global satsing.

- Treningssenteret i Australia har blitt til etter et tett samarbeid mellom Høyskolen i Ålesund, Farstad Shipping og teknologileverandøren Offshore Simulator Centre i Ålesund. Farstad Shipping ønsker å være en ledende leverandør av kvalitetstjenester med fokus på sikkerhet, kompetanse og teknologi, sier Karl-Johan Bakken.

Dyktiggjør ansatte
Dette senteret er viktig i arbeidet for å oppnå Farstad Shippings målsetning om null skade på mennesker, miljø og materiell. Det unike treningsopplegget er en del av Farstad Shippings engasjement for å utvikle og dyktiggjøre selskapets ansatte. Teamtrening, samhandling og kommunikasjon er viktige elementer i simulatortreningen.

- Sikkerhet og utvikling av våre medarbeidere ligger til grunn for all vår aktivitet, og formålet med senteret er å tilby fasiliteter for trening av personell og for utvikling og utprøving av marine operasjoner under kritiske og ekstreme forhold, sier Karl-Johan Bakken, som er tilstede under åpningen i Perth.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697, e-mail: karl-johan.bakken@farstad.com
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001, e-mail: torstein.stavseng@farstad.com
MD Farstad Shipping Pty Ltd, Joseph M. Homsey - tel. +61 412 458 423, e-mail: joseph.homsey@farstad.com


   
Farstad Shipping har i dag en flåte på 57 skip (32 AHTS, 22 PSV og 3 SUBSEA) og 6 PSV og 2 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1970. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.
  
www.farstad.com

Fakta: 

Om Farstad Shipping Offshore Simulation Centre
Farstad Shipping tok i 2004 sammen med Rolls-Royce Marine et initiativ overfor Høgskolen i Ålesund for å utvikle et opplegg for trening av krevende offshore-operasjoner. Resultatet av dette ble etableringen av Offshore Simulator Centre AS (OSC) i Ålesund.  OSC er verdensledende innen 3D visualisering og leverer teknologien også til det nye senteret i Perth. OSC eies av Farstad Shipping, Rolls-Royce Marine, Høgskolen i Ålesund og Marintek i Trondheim.  I nært samarbeid med sine eiere har OSC utviklet et avansert konsept for realistisk trening og opplæring under kontrollerte forhold. 

Treningsopplegget ved senteret i Perth er utviklet i samarbeid med Høgskolen i Ålesund, og kompetansen fra Norge videreføres til instruktørene ved det nye senteret i Perth. Et tett samarbeid mellom OSC, Farstad Shipping og Høyskolen i Ålesund sikrer unik opplæringseffekt. Alle instruktører og kurs ved senteret tilfredsstiller krav til internasjonal sertifisering, og opplæringen holder høy kvalitet. Senteret har ved oppstart 8 ansatte.

Stadig teknologisk utvikling og mer ekstreme operasjoner krever aktivt sikkerhetsarbeid, og kravene til sikkerhet både på land og sjø blir stadig tøffere. Simulatorene bruker derfor avansert simulerings- og visualiseringsteknologi og gir omfattende opplæring i spesielt krevende offshore-operasjoner. Simulatorene opererer i sanntid, og hele mannskap får mulighet til å trene sammen på samspill i komplekse situasjoner og få et realistisk bilde av situasjonen på dekk, på broen og i maskinen.

Treningssenteret inneholder blant annet to komplette ankerhåndterings- og supplybåtsimulatorer, en kransimulator, en vinsjesimulator, en maskinromsimulator og et komplett treningssenter for dynamisk posisjonering (DP). Hver av ankerhåndteringssimulatorene består av en skipsbro som inneholder alle relevante tekniske systemer, som manøvreringssystemer, kartsystem, navigasjon, radar, radiokommunikasjon og styring av vinsjesystemer.

Om Farstad Shipping ASA
Farstad Shipping ASA er en ledende leverandør av kvalitetstjenester til den internasjonale oljeindustrien. Selskapet har konsentrert sin virksomhet om store, moderne offshore servicefartøyer og har i dag en flåte på 57 skip samt 8 skip under bygging.  Selskapets viktigste markeder er Australia (ca. 50%), Brasil (ca. 25%) og Nordsjøen (ca. 25%). Farstad Shipping har vært notert på Oslo Børs siden 1988.

Hovedkontoret ligger i Ålesund, og dette er også den viktigste basen for eierskap og utvikling av selskapet. Samtidig utvikler og styrker Farstad Shipping organisasjonen kontinuerlig også i sine øvrige hovedområder gjennom kontorer i Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Gjennom felles globale arbeidsprosesser knytter Farstad Shipping sine kontorer sammen. Farstad Shipping er en del av den maritime klyngen på Nordvestlandet. Aktørene i regionen har bevisst satset på samarbeid, idéutveksling og åpenhet.

Avansert teknologi krever menneskelig kompetanse. Selskapet har totalt 1970 ansatte fordelt på aktiviteter på land og sjø. Farstad Shippings viktigste ressurs er menneskene og deres kompetanse. Selskapet har en langsiktig strategi og et sterkt fokus på helse, miljø, sikkerhet og kvalitet for å møte fremtidige bransjekrav og styrke sin konkurranseevne. Farstad Shipping investerer betydelige midler for å bedre sikkerheten samt utvikle og sikre nødvendig kompetanse hos ansatte på sjø og land i tråd med selskapets verdigrunnlag.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12