Tap på krav i 4. kvartals regnskap

 

Farstad Shipping vil i regnskapet for 4. kvartal foreta en avsetning for tap på krav på ca. NOK 46 mill. knyttet til opptjente fraktinntekter for et skip som i høst har vært på kontrakt med det britiske selskapet Subocean Group. Subocean Group er satt under administrasjon og i henhold til et presseoppslag mandag 31. januar er selskapets aktiva og virksomhet solgt til Technip. På bakgrunn av dette har Farstad Shipping regnskapsmessig i 4. kvartal valgt å avskrive sitt utestående i sin helhet.

 

 

Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken -    tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -       tel. +47 911 07 001

 

 

 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 58 skip (32 AHTS, 24 PSV og 2 SUBSEA) og 4 PSV under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1820. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

www.farstad.com

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12