To fartøyer i opplag

Report this content

Farstad Shipping legger PSV Far Server og PSV Far Spica i opplag grunnet vedvarende dårlig marked.  Selskapet er også nødt til å si opp ansatte.

- Vi opplever for tiden et veldig krevende offshoremarked. Som en konsekvens av dette, er vi dessverre nødt til å legge to fartøyer i opplag samt si opp dyktige ansatte. Vårt fokus nå er å sikre nye kontrakter for våre mannskap og fartøy, sier Karl-Johan Bakken, konsernsjef i Farstad Shipping.

Totalt er det ca. 35 personer på mannskapssiden som sies opp. Selskapet har nå 3 fartøy i opplag. 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 61 skip (31 AHTS, 25 PSV og 5 SUBSEA) samt 2 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2.200. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12