Vellykket plassering av nytt obligasjonslån

Farstad Shipping ASA har fullført plasseringen av et nytt Senior Usikret obligasjonslån på totalt NOK 400 millioner med forventet forfallsdato 15. februar 2017.

Oppgjørsdato forventes å være 15. februar 2012. Det nye obligasjonslånet vil bli søkt notert på Oslo Børs så snart som praktisk mulig.

Netto provenyet fra det nye obligasjonslånet vil bli brukt til finansiering av selskapets generelle virksomhet.

DNB Markets var tilrettelegger for det nye obligasjonslånet.

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 56 skip (32 AHTS, 21 PSV og 3 SUBSEA) og 6 PSV og 2 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1970. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12