Miljøfyrtårnsertifisert kantine

Vi gratulerer nok en kantine med miljøfyrtårnsertifisering

Mandag 27. mars mottok driftssjef Kjell Ivar Haavi og Kjøkkensjef Lasse Lukacs sertifikatet som beviser at kantinen hos Hafslund er miljøfyrtårnsertifisert.

På veien mot målet!

Vårt miljøengasjement bygger på at vi skal tilfredsstille våre gjester og oppdragsgivers forventninger til oss som leverandør. Miljøaspektet skal derfor også være en naturlig del av våre kvalitetssikrings-systemer, hvor vi måler hvordan vi oppfyller våre gjester og oppdragsgivers forventninger.

Hovedkontoret ble miljøfyrtårnsertifisert allerede i 2011. Vi startet så en prosess for å sertifisere selskapets underliggende enheter i henhold til Miljøfyrtårn sin nye hovedkontormodell. Hovedkontormodellen er et verktøy for effektiv miljøledelse i store organisasjoner, og sikrer forankring av miljøstyringssystemet der ansvaret hører naturlig hjemme.

Den nye sertifiseringsmodellen krever at 80% av driftsstedene må være sertifiserte for at selskapet som helhet blir sertifisert. Denne jobben er godt påbegynt, og vi har som mål å være ferdig innen utgangen av 2017.

 

Ingvild Ross Magnussen
Kommunikasjonsansvarlig
+47 918 35 974
ingvild.ross.magnussen@fazer.com

Fazer er et internasjonalt familieeid selskap med virksomhet innen konfektyr, bakeri og cafedrift samt drift av personalkantiner for offentlig og private virksomheter. Fazer ble etablert i 1891, og har i dag over 15 000 ansatte, med virksomhet fordelt på 8 land. Fazers virksomhet følger etiske prinsipper som baserer seg på konsernets verdier og FN:s Global Compact.

I Norge er Fazer Food Services en ledende aktør innen drift av måltidstjenester, med serveringssteder fordelt på regionene Østlandet, Rogaland og Hordaland. Vi er 650 ansatte med sterkt engasjement og lidenskap, og vi drifter våre 120 serveringssteder etter verdiene «entusiasme for kunden, utsøkt kvalitet og samarbeid».

Vi ønsker å være våre oppdragsgiveres langsiktige samarbeidspartner, og tilby de rette måltidsløsningene tilpasset deres bedrift. Våre kjøkkensjefer drifter sine egne kantiner sammen med sine team, og utvikler selv menyer, gjerne i samråd med kunde. Fazer har god kompetanse på måltidsløsninger utover vår kjernevirksomheten som er lunsjservering. En stor andel av våre kokker kommer fra restaurantbransjen, og har også lang erfaring med levering av mat til arrangementer og andre tilstelninger.

Med slagordet «Vi skaper smaksopplevelser» tilbyr vi den beste maten, laget av de flinkeste kokkene.

Tags:

Multimedia

Multimedia