ENIGHET I OPPGJØRET FOR FINANSANSATTE

Finansforbundet og Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) kom kl. 01.30 i natt til enighet om et anbefalt forslag i mellomoppgjøret. Resultatet innebærer et generelt tillegg på 1,1 % – men ikke mindre enn kr. 2750 – på alle trinn i lønnsregulativet for finansansatte. Det gir et gjennomsnittlig tillegg på kr. 3728.

- For oss har det vært viktig at finansinstitusjonenes rekordoverskudd skulle legges til grunn for forhandlingene for våre medlemmer, sier forbundsleder Jorunn Berland. - Det har vi lykkes med. Jeg vil ikke på noen måte påstå at lønningene nå vil stige til værs for våre medlemmer, men vi er fornøyd med resultatet i forhold til det trange forhandlingsrommet som tross alt har ligget til grunn for alle oppgjør i år, sier hun. Forhandlingene omfatter 26 000 ansatte i finansnæringen. Finansforbundets styre skal ta stilling til det anbefalte forslaget i et møte 26. april.

Om oss

Kort om forbundet Finansforbundet er et partipolitisk uavhengig fagforbund for ansatte i bank, forsikring, IT, finansiering og assurandørvirksomhet. Antall Medlemmer: 37 000 medlemmer, hvorav ca 26 000 betalende Tillitsvalgte: 1300 tillitsvalgte fordelt på ca. 250 bedrifter Ansatte i sekretariatet: 52 (48 årsverk) Formål Å ivareta medlemmenes interesser der tarifforhandlinger, jobbsikkerhet, medbestemmelse, solidaritetsarbeid og likestilling er viktige fagpolitiske områder Økonomi Samlede inntekter i 200682,7 millioner kr, hvorav kontingentinntekter utgjorde 72,1 millioner Bokførte verdierFinansforbundets Konfliktfond pr. 01.01.06: 496 millioner krFinansforbundets Eiendomsfond pr 01.01.06: 43 millioner kr Historie Finansforbundet ble etablert fra 1. januar 2000 gjennom en fusjon mellom Finansforbundet, Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund og Norske Assurandørers Forbund De syv første årene etter etableringen av Finansforbundet er preget av store omstillinger og internasjonalisering av næringen. Omorganiseringer, outsourcing og nedbemanninger er en del av medlemmenes hverdag Forbundet er særdeles aktivt med påvirkning av myndighetene bl.a. når det gjelder rammebetingelser for næringen En milepæl for finansansatte ble nådd ved tariffoppgjøret i år 2000 da den 5. ferieuken ble avtalefestet Våren 2006 gjennomførte Finansforbundet streik ved det sentrale tariffoppgjøret pr. 1. mai. 6 000 medlemmer innen forsikring streiket i 10 dager for å få forhandlingsrett bl.a. på tjenestepensjonsordninger. Myndighetene grep inn i streiken og tvang partene til tvungen lønnsnemnd. Finansforbundet nådde ikke frem med sitt hovedkrav

Abonner