Forhandlingene for finansansatte starter i dag

Forhandlingene mellom Finansforbundet og Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) starter i dag, onsdag 16. april kl. 13.00.
Kravområdene i oppgjøret er AFP og lønn.

Finansnæringen har hittil hatt en egen AFP-ordning. I Riksmeklingsmannens forslag til partene i YS/LO/NHO-oppgjøret lå det en forutsetning for Statens bidrag til løsningen at det måtte bli én ordning for hele privat sektor. Dette må partene i finansoppgjøret ta hensyn til.

Finansforbundet har varslet FA om at krav om generelt tillegg i dette oppgjøret vil bli konkretisert under forhandlingene. – Jeg registrerer hvilke tallstørrelser som er aktuelle for andre oppgjør og ser ikke noen grunn til at vi skal være beskjedne, sier forbundsleder Jorunn Berland ved forhandlingsstart.

Forhandlingene omfatter om lag 23 000 ansatte i finansnæringen. Det er forbundsleder Jorunn Berland som leder forhandlingene fra Finansforbundets side.

Oppgjøret omtales fortløpende på www.finansforbundet.no

Om oss

Kort om forbundet Finansforbundet er et partipolitisk uavhengig fagforbund for ansatte i bank, forsikring, IT, finansiering og assurandørvirksomhet. Antall Medlemmer: 37 000 medlemmer, hvorav ca 26 000 betalende Tillitsvalgte: 1300 tillitsvalgte fordelt på ca. 250 bedrifter Ansatte i sekretariatet: 52 (48 årsverk) Formål Å ivareta medlemmenes interesser der tarifforhandlinger, jobbsikkerhet, medbestemmelse, solidaritetsarbeid og likestilling er viktige fagpolitiske områder Økonomi Samlede inntekter i 200682,7 millioner kr, hvorav kontingentinntekter utgjorde 72,1 millioner Bokførte verdierFinansforbundets Konfliktfond pr. 01.01.06: 496 millioner krFinansforbundets Eiendomsfond pr 01.01.06: 43 millioner kr Historie Finansforbundet ble etablert fra 1. januar 2000 gjennom en fusjon mellom Finansforbundet, Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund og Norske Assurandørers Forbund De syv første årene etter etableringen av Finansforbundet er preget av store omstillinger og internasjonalisering av næringen. Omorganiseringer, outsourcing og nedbemanninger er en del av medlemmenes hverdag Forbundet er særdeles aktivt med påvirkning av myndighetene bl.a. når det gjelder rammebetingelser for næringen En milepæl for finansansatte ble nådd ved tariffoppgjøret i år 2000 da den 5. ferieuken ble avtalefestet Våren 2006 gjennomførte Finansforbundet streik ved det sentrale tariffoppgjøret pr. 1. mai. 6 000 medlemmer innen forsikring streiket i 10 dager for å få forhandlingsrett bl.a. på tjenestepensjonsordninger. Myndighetene grep inn i streiken og tvang partene til tvungen lønnsnemnd. Finansforbundet nådde ikke frem med sitt hovedkrav

Abonner