Pensjonskommisjonens innstilling: - Frykter press mot tjenestepensjonsordningene også i privat sektor

Pensjonskommisjonens innstilling: - Frykter press mot tjenestepensjonsordningene også i privat sektor Finansforbundet frykter at forslaget til Pensjonskommisjonen kan komme til å sette tjenestepensjonsordningene i privat sektor under press. - Vi kan ikke under noen omstendighet godta at arbeidsgiverne på bakgrunn av denne reformen skyver hele risikoen i tjenestepensjonsordningene over på de ansatte ved å benytte muligheten til å gå fra ytelsesbaserte ordninger og over til innskuddsordninger, sier 1. nestleder Siv Eggesvik i kommentar til innstillingen. Finansforbundet støtter likevel i hovedtrekk de endringene som er blitt foreslått av Pensjonskommisjonen i dag. Forbundet deler mange av de synspunktene som kommisjonen fremmer for å få et bærekraftig og fremtidsrettet pensjonssystem som kan bidra til å opprettholde velferdsstaten. - Norge står overfor store utfordringer og vi kan ikke la oljeformuen bli en sovepute, kommenterer nestlederen. Finansforbundet står fullt og helt på arbeidslinjen i arbeidslivet, noe kommisjonen støtter opp om. Eggesvik synes imidlertid at forslaget i for stor grad smaker av pisk isteden for gulrot. - Pensjonsreformen må følges opp med tiltak i arbeidslivet som faktisk gjør det mulig for arbeidstakerne å stå i arbeid så lenge det kreves, avslutter Siv Eggesvik. Kontaktpersoner: nestleder Siv Eggesvik, tlf.nr. 22 05 63 93, mobilnr. 977 59 363 Spesialrådgiver Petter Teigen, mobilnr. 415 59 601 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/13/20040113BIT00430/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/13/20040113BIT00430/wkr0002.pdf

Om oss

Kort om forbundet Finansforbundet er et partipolitisk uavhengig fagforbund for ansatte i bank, forsikring, IT, finansiering og assurandørvirksomhet. Antall Medlemmer: 37 000 medlemmer, hvorav ca 26 000 betalende Tillitsvalgte: 1300 tillitsvalgte fordelt på ca. 250 bedrifter Ansatte i sekretariatet: 52 (48 årsverk) Formål Å ivareta medlemmenes interesser der tarifforhandlinger, jobbsikkerhet, medbestemmelse, solidaritetsarbeid og likestilling er viktige fagpolitiske områder Økonomi Samlede inntekter i 200682,7 millioner kr, hvorav kontingentinntekter utgjorde 72,1 millioner Bokførte verdierFinansforbundets Konfliktfond pr. 01.01.06: 496 millioner krFinansforbundets Eiendomsfond pr 01.01.06: 43 millioner kr Historie Finansforbundet ble etablert fra 1. januar 2000 gjennom en fusjon mellom Finansforbundet, Forsikringsfunksjonærenes Landsforbund og Norske Assurandørers Forbund De syv første årene etter etableringen av Finansforbundet er preget av store omstillinger og internasjonalisering av næringen. Omorganiseringer, outsourcing og nedbemanninger er en del av medlemmenes hverdag Forbundet er særdeles aktivt med påvirkning av myndighetene bl.a. når det gjelder rammebetingelser for næringen En milepæl for finansansatte ble nådd ved tariffoppgjøret i år 2000 da den 5. ferieuken ble avtalefestet Våren 2006 gjennomførte Finansforbundet streik ved det sentrale tariffoppgjøret pr. 1. mai. 6 000 medlemmer innen forsikring streiket i 10 dager for å få forhandlingsrett bl.a. på tjenestepensjonsordninger. Myndighetene grep inn i streiken og tvang partene til tvungen lønnsnemnd. Finansforbundet nådde ikke frem med sitt hovedkrav

Abonner

Dokumenter og linker