FLUX ACTIVE SERVICE STYRKER POSISJONEN SOM PARKERDISTRIBUTØR I NORGE

Report this content

Flux Groups datterselskap Flux Active Service styrker distribusjonsavtalen med Parker Hannifin, verdens ledende produsent av slanger og kuplinger til olje og gassektoren. Flux Active Service har blitt tildelt kontrakt for leveranse av Parker BOP kontrollkabler til boreselskapet COSL Drilling Europe, og er i ferd med å etablere egen Parker Store som en av få
utvalgte partnere i Norge.

Flux Active Service, som ble kjøpt av Flux Group i 2016, leverer kabler, kuplinger og tilhørende servicetjenester for væskeoverføring, kraft og kontroll løsninger til olje- og gass sektoren og til maritim industri. Selskapet har i en årrekke hatt en distribusjonsavtale med Parker Hannifin, som i dag er en av hovedleverandørene til Flux Active Service i Norge.

Selskapet har over tid opparbeidet seg en solid markedsposisjon og en sterk kundeportefølje. Nylig ble Flux Active Service tildelt en stor kontrakt verdt flere millioner kroner for levering av BOP kontrollkabler til borekontraktøren COSL, et av de mest effektive boreselskapene på norsk sokkel. Kablene skal produseres av Parker Hannifin for levering i første kvartal 2019.

Som et ledd i det gode samarbeidet med Parker Hannifin er Flux Active Service, som en av få utvalgte partnere i Norge, i ferd med å etablere en egen Parker Store i tilknytning til sitt kontor i Stavanger. Parker Store vil tilby en rekke av Parkers Hannifins mest populære produkter, samt regelmessig vise nye produkter.

«Parker er en av de største leverandørene av våre kjerneprodukter og de stiller høye krav til sine partnere. Vi anser det som en stor tillitserklæring at Flux Active Service får åpne en egen Parker Store. Samtidig kan vi melde om tildeling av en stor kontrakt med Parker som underleverandør. Dette er viktige steg i vår satsing på å bli den største Parker distributøren i det norske markedet,” sier Erlend Fremstad, daglig leder i Flux Active Service.

Flux Group har siden etableringen i 2014 opparbeidet seg en solid posisjon i sine kjernemarkeder, og selskapet ser attraktive muligheter for videre vekst. Deres satsing på forretningsområdet «Hoses & Couplings» har vært svært vellykket, og har bidratt til et bredere og styrket produkt- og servicetilbud med markedsmessige synergier for Flux Group.

For ytterligere informasjon:
Erlend Fremstad, daglig leder Flux Active Service, tel: +47 975 45 913

Om Flux Group
Flux Group, et HitecVision eid selskap, har ambisjoner om å bygge et sterkt, internasjonalt oljeservicekonsern. Oppbyggingen og veksten skal skje både gjennom oppkjøp og organisk vekst. Konsernet fokuserer på leveranse av ulike typer olje- og gassrelatert utstyr, komponenter og service til kunder med fokus på sikkerhet og kvalitet.
Flux Group har hovedkontor i Stavanger og tilstedeværelse i Norge, Italia, Singapore, UK og Sør Korea.
http://fluxgroup.com

Om Flux Active Service
http://www.activeservice.no

Multimedia

Multimedia