Flyr og kabinforeningen med tariffavtale

Report this content

Flyr og selskapets kabinforening har onsdag signert en tariffavtale som gjelder ut mars 2024. Partene er representert av henholdsvis NHO Luftfart/NHO og Kabinansattes Forbund/LO. Flyrs kabinpersonale blir også en del av selskapets program for overskuddsdeling.

For Flyr innebærer avtalen at selskapet får forutsigbare og gode rammer for å etablere og utvikle selskapet i samarbeid med ansatte.

- Det har vært positive og konstruktive forhandlinger, preget av åpenhet, tillit og en felles vilje til å finne løsninger som gjør det mulig å bygge luftfart i Norge for fremtiden basert på direkte og faste ansettelser i alle ledd. Vi har i alt for mange år vært vitne til en uthuling og omgåelse av den norske modellen i luftfarten gjennom utstrakt flytting av arbeidsplasser til lavkostland, bruk av bemanningsselskaper og utenlandske driftstillatelser. I Flyr skal vi motvirke den trenden, sier administrerende direktør Tonje Wikstrøm Frislid i Flyr.

- Vi starter et flyselskap med blanke ark, som vi ønsker å bygge sammen med alle våre ansatte og foreningene. En viktig byggestein i dette arbeidet er vår modell for overskuddsdeling, som skal omfatte samtlige ansatte i Flyr på like vilkår, ikke bare ledelsen. Denne modellen er blitt svært godt mottatt av våre medarbeidere og for oss er dette helt naturlig, for vi skal sammen bygge selskapet sammen og da skal vi også dele fortjenesten av vår felles innsats, fortsetter Wikstrøm Frislid.

Kabinansattes Forbund er også fornøyd med avtalen og ser fram til å bidra til å videreutvikle norsk luftfart sammen med Flyr med utgangspunkt i den norske modellen.

- Det har vært gode, konstruktive forhandlinger hvor partene har hatt en uttalt intensjon om å skape en god arbeidsplass og derav en god arbeidsavtale for de kabinansatte i Flyr. Forhandlingene har nå ført frem til signatur på den første kollektivavtalen for nystiftede Flyr Kabinforening. Vi er glade for at Flyr ønsker å være den aktøren som har tro på norske ansatte som man ønsker å ta godt vare på med norske arbeidslivsmodellen i bunn. Dette er i så måte en strategi som er etterlengtet i en bransje som har vært preget av tøffe tak for kabinansatte i mange år. Vi ønsker Flyr og deres kabinansatte masse lykke til, sier leder Elin Roverudseter i Kabinansattes Forbund.

Tags:

Abonner