Flyr satser på nyeste generasjon 737-fly fra Boeing

Report this content

Flyr tar et nytt og viktig steg i retning en bærekraftig utvikling med innfasing av den aller nyeste flyteknologien med de laveste miljøutslippene og drivstoffkostnadene. I snitt bidrar den nye flytypen med en utslippsbesparelse på opp mot 14 prosent sammenlignet med tidligere modeller. Selskapet har i dag, 12.10.2021, signert en intensjonsavtale med Air Lease Corporation (ALC) om seks fabrikknye 737-fly fra Boeing.

Flyene er av typen 737-8 og leveres direkte fra Boeing-fabrikken til Flyr i løpet av første halvår 2022. Det ligger også i avtalen en opsjon om ytterligere fire fly med levering i 2023.

- Beslutningen om å velge nyeste generasjon fabrikknye Boeing-fly er helt i tråd med myndighetenes mål om en mer bærekraftig utvikling av norsk luftfart.  Samtidig er vi glade for å levere på kundenes ønske om å fly de nyeste flyene med de laveste utslippene, sier Tonje Wikstrøm Frislid, administrerende direktør i Flyr. Den nye flytypen bidrar i snitt med en utslippsbesparelse på opp mot 14 prosent sammenlignet med tidligere modeller, sier Wikstrøm Frislid.

Bærekraft er en helt essensiell del av Flyrs strategi. Å hele tiden velge de mest klimavennlige løsningene er avgjørende. Det samme er selskapets tilnærming til ansatte og fagforeninger.

- Flyr er det nye norske og ansvarlige flyselskapet. Vår virksomhet er basert på den norske modellen med faste og direkte ansettelser basert på kollektivavtaler, partssamarbeid i arbeidslivet og utstrakt involvering av de ansatte, sier Wikstrøm Frislid.

Som et nyetablert flyselskap, er Flyr det eneste flyselskapet i Norge som betaler for alle utslippene under EUs kvotesystem (ETS), i motsetning til andre aktører som får store fritak basert på historikk.

Positiv mottakelse fra Flyr kabinforening og Flyr pilotforening

Både Kabinforeningen og Pilotforeningen er positive til valget av ny flytype.

- Dette er et bra og riktig valg for fremtiden, både ut fra et operasjonelt og miljømessig perspektiv, sier Espen Poulsen i Flyrs pilotforening. Rapporter fra pilotkolleger gjennom IFALPA (det internasjonale flygerforbundet), gjør at vi gleder oss til å fly denne nye flytypen, sier Poulsen.

- Både fra et kunde- og ansattperspektiv har disse nye flyene klare fordeler, ikke minst på grunn av lavere støy om bord og bedre kabinmiljø, sier Robin Dybvik fra Flyr kabinforening.
 

Siste generasjon fra Boeing

Boeing har i løpet av de siste årene hatt tidenes mest omfattende utviklingsprogram av 737-8. Flyprodusent Boeing og leasingselskapet Air Lease Corporation (ALC) er glade for Flyrs beslutning om å gå over til det mest miljøvennlige alternativet.

– Vi er glade for at Flyr har bestemt seg for å gå over til 737-8 etter hvert som flåten fortsetter å vokse. 737-8 vil hjelpe Flyr med å redusere driftskostnadene ved å kutte drivstofforbruket og redusere støy- og CO2-utslipp, sier Ricardo Cavero, vice president Europe Sales & Marketing, Boeing Commercial Airplanes.

Vi i ALC er godt fornøyd med å kunne bidra til utviklingen av Flyr ved å inngå denne avtalen om å lease seks fabrikknye fly av typen Boeing 737-8. Flyrs erfarne ledergruppe og moderne systemer gjør flyselskapet svært konkurransedyktig i dagens marked. Disse nye flyene er de mest moderne, drivstoffeffektive og teknologisk avanserte flyene tilgjengelig på markedet. Det gir Flyr en kostnadseffektiv flyoperasjon, kundene en optimal komfort om bord og ikke minst bidrar de til å styrke arbeidet med bærekraft, sier konsernsjef Steven F. Udvar-Házy i Air Lease Corporation.

Planen er at første fly vil ankomme tidlig i 2022 og flyene vil komme fortløpende mot sommeren og vil inngå i Flyrs sommerprogram.

Anita Svanes - Kommunikasjonsdirektør
VP Communications, Public Affairs & Sustainability

anita.svanes@flyr.com | +47 995 69 660 | flyr.com 

 
 

Om Flyr:

Flyr er et norsk flyselskap som er skapt for reisende i Norge, og bygget opp med en størrelse, organisasjon og rutetilbud som er tilpasset en hverdag etter koronapandemien. I Flyr er vi opptatt av å drive etter den norske modellen, med norske lønns- og arbeidsvilkår. Selskapet teller nå ca 300 medarbeidere, hvorav mange har lang erfaring fra selskaper som SAS, Norwegian, Widerøe og Braathens. Administrerende direktør i Flyr er Tonje Wikstrøm Frislid, som er den første kvinnelige toppsjefen innen luftfart i Norden.

Abonner

Multimedia

Multimedia