SNART VIL DU SAVNE SOMMERVARMEN!

Kraftbørsen NordPool spår 5000-7000 kroner høyere strømregning neste år.

Bransjen forbereder storsalg av varmepumper i månedene fremover. - I høst vil det bli solgt 45 000 -50 000 varmepumper her i landet. Den viktigste årsaken er selvsagt truslene om enda høyere strømpriser, sier Christian Gulbrandsen i FOMA, en av landets største leverandører av varmepumper. - Alle har forstått at strømmen aldri mer blir billig. Tvert i mot vil norske priser øke til europeisk nivå i rask fart. Kraftbørsen NordPools siste tall indikerer at en norsk gjennomsnittsfamilie vil måtte regne med at strømregningen neste år vil øke med mellom 5000 og 7000 kroner. For de fleste utgjør oppvarmingen 60-70 prosent av el-kostnadene, og det vil innebære at strøm til oppvarming av boligen vil bli 4000-5000 kroner dyrere enn før. I tillegg til de mange tusen vi allerede betaler for varme. 1 krone inn – 3 kroner ut Montering av varmepumpe vil gi rask besparelse på mange tusen kroner. Varmepumpen utnytter temperaturforskjellen mellom ute- og inneluft og gir gratis energi. Grovt sett kan man si at for hver krone strømenergi man putter inn i varmepumpen, får man 3 kroner igjen. Omfattende tester både fra svenske Råd&Røn og norske Forbrukerrapporten slår fast at varmepumper er en god investering. - Vi har satset på å utvikle kvalitetspumper som huseieren lett kan montere selv. Det betyr at man med dagens priser kan klare å tjene inn innkjøpsprisen for pumpen på bare 2-3 år. Deretter er besparelsene ren netto i husholdningsbudsjettet. Jo dyrere strøm, jo større gevinst, sier Gulbrandsen. God timebetaling Varmepumpene er blitt stadig mer avansert de senere årene og de mest moderne har bl.a. nattsenking av temperaturen og andre finesser samtidig som de er fylt med miljøvennlig gass. - Monteringsarbeidet tar 2-4 timer, og det blir for de fleste den beste timebetaling de noen gang har fått, mener Gulbrandsen.

Om oss

FOMA Norge AS er distributør av FOMA rengjøringsmaskiner i Norge. Vi har i dag betydelige markedsandeler innenfor alle våre produktområder, og er en bedrift i vekst. Firmaet har to salgsavdelinger, en for forbrukerprodukter, og en for profesjonelle produkter. Begge avd. har landsdekkende distribusjonsnett, og egen serviceavdeling med verksted og ambulerende servicebiler. Vi holder til i moderne og effektive lokaler på Regnbuen Næringsområde på Langhus, rett syd for Oslo. Vi lagerfører de fleste produkter, samt tilhørende ekstrautstyr og reservedeler. Vi kan derfor tilby våre kunder rask levering.

Multimedia

Multimedia