Dette brevet har i dag blitt sendt til samferdselsminister Torild Skogsholm fra Ford of Europe ved Vise President Ingvar

Dette brevet har i dag blitt sendt til samferdselsminister Torild Skogsholm fra Ford of Europe ved Vise President Ingvar Sviggum. Kjære Statsråd Torild Skogsholm, Takk for at De tok Dem tid til å snakke med Ford of Europe, og likeledes takk for Deres åpne og oppriktige synspunkter på ordningen med Th!nk Cars som for tiden befinner seg i California. Vi tar både Deres og Regjeringens synspunkter og bekymringer meget alvorlig, og vi setter pris på Deres vilje til å arbeide sammen med oss for å finne en løsning. Som De vet, har Ford Motor engasjert og forpliktet seg til å finne løsninger for å redusere, og etter hvert helt avskaffe forurensning fra biler. Med Th!nk-programmet var vi blant de mest pågående og ambisiøse selskapene når det gjelder å undersøke potensialet for batteridrevne elektroniske kjøretøy (BEV). Etter hvert har vi besluttet at mens BEV kan spille en rolle i enkelte nisjemarkeder, vil langtidspotensialet for masseprodusenter som Ford være meget begrenset. Vi har derfor fokusert våre krefter på andre, mer lovende teknologier, slik som brenselcelle, hydrogenforbrenningsmotorer, hybrider, fleksible bensinkjøretøy samt renere konvensjonelle bensin- og dieselmotorer. Når det gjelder fremtiden til de eksisterende Th!nk-bilene i California, har vi inntil nå ikke vurdert å sende dem ut av California etter bilenes 36 måneders prøve- og evalueringsperiode. Dette skyldes blant annet økonomiske årsaker som høye transportkostnader, oppgraderingskostnader samt dekning av forsikrings- og sikkerhetsgaranti. Av minst like stor viktighet er vår bekymring på vegne av våre kunder, og om vi kunne oppnå et akseptabelt nivå mht langtidskvalitet og varighet i et norsk kjøremiljø for disse spesielle bilene. De har imidlertid gjort det meget klart for oss at det er en stor etterspørsel etter disse kjørerøyene i Norge, ikke minst på bakgrunn av den høye prioritet og støtte Deres regjering har gitt miljøvennlig transportteknologi. Vi tar Deres synspunkter svært alvorlig og lytter også til markedets stemme, og det er tydelig at Norge ber om en ytterligere sjanse for å gi disse bilene et nytt hjem. Vi har derfor bestemt oss for å revurdere vår beslutning om å demontere disse bilene - og i samarbeid med Dem - en gang til se om vi kan finne et passende alternativt bruksområde for disse bilene i Norge. Vi vil ta oss den frihet å kontakte Dem og Deres stab i samferdselsdepartementet hvis vi ser behov for ytterligere konsultasjon rundt ulike alternativer, før vi fatter vår endelige beslutning. Det gleder meg å kunne meddele at vi øyeblikkelig har stoppet en videre skraping av disse bilene, og vil beholde alle som returnerer fra prøve- og evalueringsperioden i påvente av vår nye vurdering. Vi regner med videre fremgang i denne saken i løpet av få uker. Jeg vil også gjerne benytte anledning til formelt å invitere Dem og Deres stab til å besøke vårt forskningssenter i Aachen, Tyskland på en tid som passer oss alle. Jeg tror De vil finne en del av det arbeidet vi gjør innenfor ny bilteknologi meget interessant og verdifullt. Det var en glede å møte Dem, og takk for Deres støtte. Med vennlig hilsen Ford of Europe Ingvar Sviggum Vice President, Sales ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no