Kulturministeren opnar den 23. Førdefestivalen

Kulturminister Anniken Huitfeldt har stadfesta at ho kjem til Førde i juli, og vil stå for den offisielle opninga av den 23. Førde Internasjonale Folkemusikkfestival.
Dette skjer på opningskonserten Coexistence –Sameksistens, torsdag 5. juli kl 20.00 i Førdehuset, der eit 40-tals musikarar frå heile 14 land vert presentert.

 –Vi ser fram til å ta imot kulturminister Anniken Huitfeldt når ho vitjar Førdefestivalen for første gong, seier direktør Hilde Bjørkum. – Og vi gler oss til å presentere ein konsert med store internasjonale artistar og musikktradisjonar som har utvikla seg gjennom fredeleg sameksistens mellom folk og kulturar.

Mellom artistane Huitfeldt får høyre, er israelske Yasmin Levy, verdas fremste eksponent for  sefardisk musikk, og supergruppa The Other Europeans, der 13 av verdas mest kjende solistar frå klezmer- og sigøynartradisjonen spelar saman under leiing av Alan Bern.

Førde Internasjonale Folkemusikkfestival er ein av Norges knutepunktfestivalar og Skandinavias største festival for akustisk verdsmusikk.  Kvart år presenterer festivalen om lag 250 artistar frå heile verda. Programmet omfattar over 80 ulike festivalarrangement, og totalt besøkstal ligg på 25-30 000 kvart år. Festivalen vil bli dekka av nasjonal og internasjonal presse.  HKH Kronprinsesse Mette-Marit er festivalen sin høge beskyttar. 5.-8. juli 2012 blir festivalen arrangert for 23. gong.  Programinformasjon og andre opplysningar på fordefestival.no

Tags:

Om oss

Verda kjem til Førde! Førdefestivalen er ein smeltedigel for musikk og kultur frå heile verda. I 21 år har internasjonale folkemusikktradisjonar stått i sentrum for det største fleirkulturelle musikkarrangementet i landet. Målet er å tilby artistar publikum ikkje kan høyre på andre festivalar og legge tilhøve best mogeleg til rette for magiske møte mellom musikarar og publikum. Alt om festivalen: www.fordefestival.no - www.myspace.com/fordefestival FAKTA Førdefestivalen vart første gong arrangert i 1990. Sidan den gong har over 4000 artistar frå heile verda stått på scena i Førde. Festivalen er det største fleirkulturelle musikkarrangementet i landet. I løpet av fire dagar blir det arrangert meir enn 80 programpunkt: Konsertar, kurs, gatekonsertar, opptog. I eit variert program blir det fokusert på den autentiske, ekte folkemusikktradisjonen, slik vi finn den i alle kulturar verda over. Kvart år har eit tema; ”Musikk langs Silkevegen”, ”Den keltiske familie”, ”Afrikanske røter”, ”Saludos del Caribe!”, ”Emotions Francaises”, ”Dialog” , ”World Voices”. I 2010 er temaet ”FRIDOM og undertrykking” Norsk og nordisk tradisjonsmusikk står også sentralt i programmet.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Quick facts

Førdefestivalen 5.-8. juli 2012 Tema: Coexistence - Sameksistens 4 dagar - 300 artistar - 33 land - 90 arrangement
Tweet dette