Eva Cederbalk - ansvarlig for e-commerce i if

Eva Cederbalk - ansvarlig for e-commerce i if... If - Nordens ledende skadeforsikringsselskap - forsterker sin profil innen e-commerce. Eva Cederbalk er utnevnt til ansvarlig for utvikling og samordning av e-commerce i If. Eva Cederbalk, som i dag er administrerende direktør for Ifs datterselskap DIAL försäkring, vil inngå i Ifs konsernledelse. Den finansielle tjenestesektoren gjennomgår nå raske forandring. Forutsetningene for forretningsvirksomheten forandres gjennom den nye økonomien. Mulighetene er mange når det gjelder å høyne kvaliteten i tjenestene, forbedre servicen til kundene og forandre forretningsprosessene. If vil med stor kraft ta vare på de nye forutsetningene og mulighetene med sikte på å skape verdi for kundene, medarbeiderne og eierne. Utnevningen av Eva Cederbalk innebærer at If setter et sterkt fokus på den nye økonomiens muligheter. Eva Cederbalk er siviløkonom. Før hun ble administrerende direktør i DIAL försäkring i 1998 arbeidet hun innen SEB-gruppen i lengre tid. Blant annet har Eva Cederbalk, som sjef, vært med på å utvikle internettbanken. Hun har også vært sjef for Sesamtelefonbanken og SEB-kort, samt administrerende direktør for Eurocard AB. Fredrik Bergström er konstituert som administrerende direktør for DIAL etter Eva Cederbalk. Bergström har vært ansatt i DIAL siden 1989 - de siste årene som ansvarlig for forretningsutvikling. Stockholm, Helsingfors, København, Oslo 21. juni 2000 For ytterligere informasjon: Helena Dyrssen, telefon: 0046 8 788 2335, 0046 70 5292335 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/22/20000622BIT00560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/22/20000622BIT00560/bit0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker