Ny nordmann inn i Ifs konsernledelse

Report this content

Ny nordmann inn i Ifs konsernledelse Ivar Martinsen er utnevnt til ny nordisk leder for forretningsområde Bedrift i If. Martinsen, som er norsk, vil bli nytt medlem av Ifs konsernledelse. Ivar Martinsen er 41 år og har ingeniør- og økonomiutdannelse. Han kommer fra stilling som nordisk leder for Produkt og Risikovurdering i forretningsområde Bedrift i If. Martinsen har innehatt flere spesialist- og lederfunksjoner i bedriftsforsikringsområdet i Storebrand siden 1986 og i If fra 1999. Ivar Martinsen overtar funksjonene i forretningsområde Bedrift som Hannu Kokkonen har hatt frem til nå. Kokkonen vil fortsette som visekonsernsjef i If og som administrerende direktør for If Skadeforsikring A/S (Skandinavia) og for If Skadeforsikring A/S (Finland). Kokkonen vil spesielt støtte konsernsjefen i det strategiske arbeidet. Ifs virksomhet i de baltiske landene vil rapportere til Hannu Kokkonen. Konsernsjef Torbjørn Magnusson i If uttrykker tilfredshet med at konsernledelsen på denne måten blir styrket og gitt nødvendige ressurser til både å drive den daglige virksomheten så vel som det langsiktige strategiske arbeidet fremover. Stockholm/Oslo 8. januar 2003 Kontaktpersoner: Helena Dyrssen 0046 705292335 Jack Frostad 0047 92826255 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/08/20030108BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/08/20030108BIT00170/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker