Nytt styre for If Skadeforsikring

Nytt styre for If Skadeforsikring Følgende endringer i styresammensetningen er gjennomført i If Skadeforsikring Holding AB og If Skadeforsikring AB Publ: Inn som nye aksjonærvalgte medlemmer i If-styret kommer Johan Fredrik Odfjell og Jon Giverholt. Ut av styret går konsernsjef i Skandia, Lars-Eric Petersson og tidligere konsernsjef i Storebrand, Åge Korsvold. Johan Fredrik Odfjell er valgt til ny styreformann i If etter Åge Korsvold. Endringene gjennomføres som ledd i If Skadeforsikrings forberedelser til børsnotering innen 1. halvår 2001. Konstituert konsernsjef i Storebrand, Idar Kreutzer, finansdirektør i Skandia, Ulf Spång og konsernsjef i If, Bo Ingemarson, fortsetter som aksjonærvalgte styremedlemmer. Johan Fredrik Odfjell driver sin egen konsulentvirksomhet fra Norge og innehar flere sentrale styreverv. Odfjell er styreformann i Nera ASA , nestformann i Nycomed Amersham plc og Det norske Veritas og er i tillegg styremedlem i Skandia. John Giverholt er finansdirektør i Tiedemanns- gruppen i Norge. Stockholm/Oslo 31. oktober 2000 Kontaktperson: If Skadeforsikring: Informasjonsdirektør Jack Frostad 0047 22315757, mobil 0047 92826255 Skandia: Pressesjef Birgitta Hammarstrøm 00468 788 2755, mobil 0046 70378 2755 Storebrand: Informasjonsdirektør Egil Thompson 0047 22489586, mobil 0047 93480012 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT01350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT01350/bit0002.pdf

Abonner

Dokumenter og linker