90 PROSENT RABATT PÅ HURTIGBÅTER MELLOM BERGEN OG STAVANGER FOR SOLDATER

Nr.: 28/2004 (14.12.04.) Fra januar blir det innført en ny og bedre rabattordning for vernepliktige soldater som reiser med HSDs hurtigbåter mellom Stavanger og Bergen. Fra nyttår vil soldatene nyte godt av 90 prosent rabatt på alle reiser med hurtigbåtene til HSD.

Vernepliktige soldater som reiser i uniform på reiser med Flaggruten på strekningen Bergen – Stavanger/retur har siden 1. mai 1999 fått 90 prosent rabatt. Siden Flaggruten nå er en del av HSD Sjø AS, er avtalen utvidet til å omfatte HSD Sjøs øvrige hurtigbåter (Stord- Kvinnherad-Ølen). Tidligere har det vært vanskelig for de vernepliktige å forstå når de har reist med fylkessubsidierte ruteavganger, som til dels har samme rutestrekninger som Flaggruten, og når de har reist med Flaggruten. Der de tidligere måtte kjøpe to separate billetter, kan de etter årsskiftet bare løse en billett som gir 90 prosent rabatt på hele strekningen med HSD Sjø sine hurtigbåter. Endringen innebærer at rabattordningen for vernepliktige i førstegangstjeneste er blitt ytterligere forbedret fra januar 2005.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.