ÅPNING AV NY KOMPOSITTFABRIKK PÅ KONGSBERG

Nr.: 33/2008
Dato: 21. november 2008
Deler til Norges nye kampfly skal produseres ved den nye komposittfabrikken på Kongsberg. I dag ble fabrikken åpnet av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og statssekretær Øyvind Slåke i Nærings- og handelsdepartementet.

Forsvarsministeren legger vekt på at Norge er avhengig av en kompetent og konkurransedyktig forsvarsindustri. – Denne fabrikken viser at regjeringen mener alvor når vi har sagt at vi vil styrke samarbeidet med den norske forsvarsindustrien, presiserer forsvarsministeren.

– Dette er en stor dag for industrien på Kongsberg og for norske myndigheter. Det er oppløftende å se at det satses, investeres og skapes nye arbeidsplasser, sier Slåke.

Åpningen av fabrikken i dag var planlagt uavhengig av nyheten om flyvalget. Dette er det største industribygget som er reist i Norge på ti år.

Fabrikken skal produsere komposittdeler til det amerikanske kampflyet Joint Strike Fighter, som regjeringen går inn for som erstatning for dagens F-16.
Kontraktene var av et slikt omfang at det var behov for nye produksjonslokaler.

Staten har stilt garanti for bygging av fabrikken for å kompensere risikoen Kongsberg måtte ta i tilfelle staten besluttet å ikke anskaffe nye kampfly.

– For å ta en del av det fremtidige komposittmarkedet, må norsk industri posisjonere seg allerede nå. Nærings- og handelsdepartementet har gjennom Innovasjon Norge blant annet finansiert opprettelsen av Nasjonalt kompetansesenter for kompositt, sier Slåke.

Det forventes en kraftig vekst i etterspørselen etter kompositt i tiden fremover. I tillegg til militær og sivil flyindustri, benyttes komposittmaterialer blant annet innen romvirksomhet, offshore- og maritim industri og i bilproduksjon.

- Kompositt gir norsk næringsliv store muligheter, og er et satsningsområde for norsk industri, ikke minst i forbindelse med kampflyanskaffelsen, avslutter forsvarsministeren.

Priv til red:
Pressekontakt FD: Seniorrådgiver Asgeir Spange Brekke, 900 28 061
Pressekontakt NHD: Seniorrådgiver Kjell Brataas, mobil: 913 94 384