Forsvaret kjøper bærbart panserbekjempelsessystem til Hæren

Nr.: 42/2003 Dato: 15. desember 2003 Forsvaret kjøper bærbart panserbekjempelsessystem til Hæren Forsvarsdepartementet har autorisert Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) til å inngå kontrakt med amerikanske myndigheter om leveranse av panserbekjempelsessystemet Javelin til Hæren. Kontrakten er på ca. 600 millioner kroner. Javelin er et bærbart panserbekjempelsessystem som kan bekjempe moderne stridsvogner og andre harde mål på såkalt midlere hold, det vil si inntil 2500 meter. Denne kapasiteten vil bidra til at norske soldater kan beskytte seg bedre ved å engasjere mål på lengre avstand og på et tidligere tidspunkt enn i dag. - Hæren har ønsket seg denne kapasiteten i lengre tid, og jeg er derfor veldig glad for at vi nå får dette på plass, sier forsvarsminister Kristin Krohn Devold. Våpensystemet leveres av det amerikanske konsortiet Javelin Joint Venture (JJV), og leveranse er planlagt fra medio 2006 til medio 2007. Leveransen omfatter 90 utskytningsenheter, 526 missiler, treningssystemer, reservedeler og vedlikehold. Våpensystemet er tilpasset Forsvarets nye struktur og oppgaver, og vil i hovedsak bli tildelt Hærens avdelinger. Avtalen er dessuten veldig positiv for norsk industri. Parallelt med forhandlingene mellom FLO og amerikanske myndigheter om leveranse av Javelin har Forsvarsdepartementet forhandlet frem gjenkjøpsavtale med JJV. Avtalen vil gi oppdrag til norsk forsvarsindustri for ca. 570 mill. kroner, blant annet til Kongsberg Defence & Aerospace, Nammo, Vinghøg, Dyno og NATECH. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/15/20031215BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/15/20031215BIT00280/wkr0002.pdf

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Dokumenter og linker