FORSVARSMINISTEREN INVITERER TIL RÅDSLAG

Nr.: 51/2007
Dato: 15. november 2007
Forsvarsdepartementet vil åpne interaktiv dialog om Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk. Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen lanserer nettstedet www.forsvarsdialog.no, og oppfordrer til deltakelse i en unik demokratisk prosess til å påvirke utviklingen av Forsvaret.

- Forsvarspolitikk engasjerer igjen bredt. Det har allerede kommet mange reaksjoner og synspunkter i kjølvannet av framleggelsen av Forsvarsstudien 07 (FS 07) og Forsvarspolitisk utvalg (FPU) sin rapport. Den seneste utviklingen i Afghanistan viser ytterligere hvilket høyaktuelt og alvorlig tema dette er. Dette engasjementet ønsker vi å ivareta og videreføre gjennom vårt interaktive rådslag, www.forsvarsdialog.no, sier forsvarsministeren.

Strøm-Erichsen ser også på dialogen som en mulighet til å forankre forsvars- og sikkerhetspolitikken, og dermed selve Forsvaret, sterkere i befolkningen. - Etter FPU- og FS 07 fremleggelsene er det kommet mange reaksjoner fra enkeltpersoner, lokalmiljø, organisasjoner og Forsvarets egne medarbeidere. Disse ønsker vi å kunne kanalisere inn i forsvarsdialog.no for en bredest mulig debatt.

Vi ønsker også at ansattes engasjement kan komme til uttrykk gjennom forsvarsdialog.no, og håper at Forsvarets egne medarbeiderne vil bidra med synspunkter og innspill.Pressekontakt: Ann Kristin Salbuvik, 90 66 93 56Postadresse
Postboks 8126 Dep
0032 Oslo

Kontoradresse
Glacisgata 1
Org nr 972 417 823

Ledelsens sekretariat
Pressetalsfunksjonen
Telefon 23 09 60 23

Saksbehandler
Solveig Dagfinrud
Telefon 23096223

http://www.forsvarsdepartementet.no