FORSVARSMINISTEREN PÅ SIKKERHETSKONFERANSE I MÜNCHEN

Nr.:11/2006 Dato:03. februar 2006 Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og statssekretær Espen Barth Eide deltar i helgen på ”42nd Munich Conference on Security Policy”. Tema for konferansen er ”Europe and the United States: Restoring the Transatlantic Partnership”. Konferansen anses som en av de viktigste om sikkerhetspolitiske emner i Europa.

Under konferansen som starter fredag 3. februar og avsluttes søndag 5. februar, vil følgende emner være sentrale: - Globale utfordringer for tysk utenriks- og sikkerhetspolitikk - Europa og USA; Partnerskap under utvikling - NATOs fremtidige rolle i internasjonal sikring av freden - Bekjempelse av internasjonal terrorisme - Asias globale utenriks- og sikkerhetspolitiske interesser. For mer informasjon om konferansen: www.securityconference.de Kontaktperson: Tor Borgersen 909 38 987 Postadresse Postboks 8126 Dep 0032 Oslo Kontoradresse Myntgata 1 Org nr 972 417 823 Ledelsens sekretariat Pressetalsfunksjonen Telefon 23 09 60 23 Saksbehandler Tor Aagaard Borgersen Telefon 23 09 60 29 http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.