INVITASJON TIL MØTE MED FORSVARSMINISTEREN OG ORDFØRERE

Nr.: 50/2007
Dato: 09. november 2007

Priv. til red.
Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har invitert en rekke ordførere og fylkesordførere til et møte i Forsvarsdepartementet tirsdag 13. november 2007. Møtet inngår som et ledd i diskusjonene i forbindelse med utarbeidelse av ny langtidsplan for Forsvaret for perioden 2009 til 2012. Pressen inviteres til å være tilstede under møtet, som vil finne sted i Fanehallen på Akershus festning tirsdag 13. november kl 10 til ca 14.30.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har invitert en rekke ordførere og fylkesordførere til et møte i Forsvarsdepartementet tirsdag 13. november 2007. Møtet inngår som et ledd i diskusjonene i forbindelse med utarbeidelse av ny langtidsplan for Forsvaret for perioden 2009 til 2012. Pressen inviteres til å være tilstede under møtet, som vil finne sted i Fanehallen på Akershus festning tirsdag 13. november kl 10 til ca 14.30.

Møtet vil innledes med orienteringer fra Forsvarspolitisk utvalg (FPU) og Forsvarsstudie 07 (FS07). Deretter vil det bli servert en lunsj, før forsvarsministeren vil åpne for en dialog med ordførerne omkring Forsvarets fremtidige organisering.

Av plasshensyn og lunsjservering må vi be om påmelding til kommunikasjonsrådgiver major Heidi Langvik-Hansen på tlf: 99 20 86 45 innen kl 16.00 mandag 12.11.07


Eventuelle spørsmål kan rettes til major Langvik-Hansen på telefonnummer 992 08 645.

Postadresse
Postboks 8126 Dep
0032 Oslo

Kontoradresse
Glacisgata 1
Org nr 972 417 823

Ledelsens sekretariat
Pressetalsfunksjonen
Telefon 23 09 60 23

Saksbehandler
Solveig Dagfinrud
Telefon 23096223

http://www.forsvarsdepartementet.no