Invitasjon til pressekonferanse: LANGTIDSPROPOSISJONEN FOR FORSVARET

Nr.: 04/2008
Dato: 27. mars 2008
I forbindelse med fremleggelsen av langtidsproposisjonen for Forsvaret inviterer forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen til pressekonferanse

fredag 28. mars klokken 12.30.

Pressekonferanse finner sted i Forsvarsdepartementets lokaler på Akershus festning.

I etterkant av orienteringen vil forsvarsministeren være tilgjengelig for spørsmål. Av praktiske årsaker ber vi om påmelding innen klokken 12:00 på fredag. Vi minner også om at gyldig ID må medbringes av alt personell for å få tilgang til departementets område.

Påmelding og eventuelle spørsmål kan rettes til kommunikasjonsrådgiver Lars Magne Hovtun på epost til lamh@fd.dep.no eller på telefon 96 22 52 77.

Postadresse
Postboks 8126 Dep.
0032 OSLO

Kontoradresse
Glacis gate 1
Org nr 972 417 823

Ledelsens sekretariat
Kommunikasjonsenheten
Telefon 23 09 60 11

Saksbehandler
Lars Magne Hovtun
Telefon 96 22 52 77