INVITASJON TIL PRESSEMØTE

Nr.: 36/2007
Dato: 25. september 2007

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen mottar Sveriges forsvarsminister Sten Tolgfors på besøk onsdag 26. september.
Pressen inviteres til å møte de to ministrene i etterkant av deres bilaterale samtaler. Pressemøtet finner sted i Forsvarsdepartementet
onsdag 26. september kl 1545-1615. Fremmøte kl 1530.

Påmelding per e-post til fdinfo@fd.dep.no eller telefon 23 09 60 29
innen 26. september kl 1100.


Pressekontakt: Seniorrådgiver Sunniva Tofte, tlf 23 09 60 29/ mob 90 867 979Postadresse
Pb 8126 Dep
0032 Oslo

Kontoradresse
Glacis gate 1
Org nr 972 417 823

Ledelsens sekretariat
Pressetalsfunksjonen
Telefon 23 09 60 24

Saksbehandler
Seniorrådgiver Sunniva Tofte
Telefon 23096029

http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.