Invitasjon til pressen: NYTT FORSVARSPOLITISK UTVALG

Regjeringen har i dag oppnevnt et rådgivende forsvarspolitisk utvalg (FPU). Utvalget skal bidra til bred og åpen dialog om forsvars- og sikkerhetspolitiske utfordringer og gi innspill til arbeidet med den neste langtidsplanen for Forsvaret. Forsvarsministeren vil møte lederen av utvalget på sitt kontor i Forsvarsdepartementet I DAG KL 14. Pressen inviteres til å delta. Fremmøte i vakta i Forsvarsdepartementet, Myntgt. 1, senest kl. 1345. Kontaktperson: Heidi Langvik-Hansen, tlf 23096025 / 99 20 86 45

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.