JOHAN C. LØKEN NY STYRELEDER I FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT

Nr.: 43/2003 Dato: 17. desember 2003 Johan C. Løken ny styreleder i forsvarets forskningsinstitutt Forsvarsdepartementet har oppnevnt Johan C. Løken som ny styreleder i Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Forstkandidat Johan C. Løken driver egen næringsvirksomhet innen jord- og skogbruk og rådgivende virksomhet innen næringspolitikk, og har en rekke styreverv i sentrale nasjonale institusjoner. Johan C. Løken var stortingsrepresentant for Høyre 1981-93 og landbruksminister 1981-83. FFI er Forsvarets sentrale forskningsinstitusjon, med hovedfokus på den vitenskapelige og militærtekniske utvikling som grunnlag for den langsiktige utviklingen av Forsvaret. FFI er et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, direkte underlagt Forsvarsdepartementet. FFI har 590 ansatte og et budsjett på 475 mill. kr. Som styreleder vil Johan C. Løken lede arbeidet med å tilpasse instituttets virksomhet til Forsvarets nye utfordringer. Spesielt legges det vekt på utvikling av nye konsepter for å bidra til transformasjon fra nåværende struktur og til en moderne alliansetilpasset struktur. En særlig utfordring vil være å ytterligere effektivisere driften og dreie prosjektporteføljen for å kunne frigjøre mer midler til fremtidsrettede prosjekter. Johan C. Løken etterfølger tidligere forsvarssjef, admiral Torolf Rein. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031217BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031217BIT00250/wkr0002.pdf

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Dokumenter og linker