Makedonia sikrer Meymaneh-kirurger

En avtale med Makedonia sikrer at det vil være et kirurgisk team på militærbasen i Meymaneh i Afghanistan i tre år.

– Jeg er svært fornøyd med avtalen vi har fått med Makedonia, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Samarbeidsavtalen mellom Norge og Makedonia innebærer blant annet at Makedonia skal stille et kirurgisk team, bestående av to kirurger, to operasjonssykepleiere, en anestesilege og en anestesisykepleier til basen i Meymaneh i Nord-Afghanistan i tre år.

– Løser problem
– Det er ikke tvil om at vi har hatt enkelte rekrutteringsutfordringer i forhold til å få spesielt kirurger til Meymaneh. Denne avtalen løser det problemet i lang tid, sier Strøm-Erichsen, og fortsetter:
– De makedoniske legene er dyktige fagpersoner. Dette er ikke noe vi velger av økonomiske årsaker.
Arbeidet med avtalen kom i gang i fjor høst. Og etter en rekordrask prosess kan de første legene være reiseklar til Afghanistan allerede i desember.

Strenge krav
– De makedoniske legene vil bli stilt de samme kravene som vi stiller til norske leger, sier Strøm-Erichsen.
Derfor er også en vesentlig del av avtalen opplæring og trening av makedonisk sanitetspersonell i Norge og i Makedonia.
– Vi har allerede donert en del øvingsmateriell og holdt kurs i Makedonia. I høst vil den misjonsspesifikke utdanningen til Afghanistan starte i Norge. Da vil makedonerne blant annet få krigskirurgikurs og samtrening med norske avdelinger, sier hun.
I stabiliseringsstyrken PRT Meymaneh er det i dag både latviere, islendere og nordmenn. Arbeidsspråket er derfor allerede engelsk, et språk alle de aktuelle makedonerne kan. I tillegg går de på språkkurs for å bli enda bedre.

Norsk lege alltid til stede
– I tillegg til det kirurgiske teamet vil det alltid være en eller flere norske leger i leiren. Blant annet har vi en norsk allmennlege, samt en anestesilege som er en del av helikopterstyrken, sier Strøm-Erichsen.
Latvierne har også egen allmennlege i leiren, i tillegg til et ellers robust militært sanitetselement. Siden i vår har også tre ambulansehelikoptre vært stasjonert i leiren. Det gjør sanitetsberedskapen i Meymaneh svært god.
– Jeg er tilfreds med sanitetsberedskapen vi har i dag. Likevel må vi huske på at skarpe operasjoner er risikofullt, og at vi aldri kan helgardere oss sikkerhetsmessig, sier Strøm-Erichsen, og avslutter:
– Dette er en vinn-vinn situasjon for både Makedonia og Norge. Vi trenger kirurger, og Makedonia er svært opptatt av å få erfaring fra internasjonale operasjoner.Spørsmål kan rettes til kommunikasjonsrådgiver Lars Magne Hovtun, enten på epost til lamh@fd.dep.no eller på telefon 96 22 52 77.

Multimedia

Multimedia