Mari Hjelmtveit til Stiftelsen Akershus festning for Kunst og Kultur.

Mari Hjelmtveit er ansatt som ny daglig leder for Stiftelsen Akershus festning for Kunst og kultur. Hjelmtveit er 47 år og utdannet dramapedagog med påbygging innen markedsføring og organisasjonspsykologi. Hun overtar etter Gudrun Waadeland, som etter årets sesong går av for aldersgrensen.

Mari Hjelmtveit har i de siste fem årene drevet sitt eget firma, Klar Scene, der visjonen har vært å få næringslivet til å bruke kunst og kultur mer; både internt som et ledd i organisasjonsutviklingen og eksternt for å profilere egen virksomhet. Hjelmtveit har også hatt ansvar for store arrangementer for Kreftforeningen og for Blå Kors Norge.

Hjelmtveit tiltrer stillingen i september 2007.

- Ikke minst evnen til nytenkning og engasjement er en av grunnene til at valget falt på Mari Hjelmtveit. Det var flere sterke søkere men hennes bakgrunn både innenfor kultur- og næringsliv var viktig. Det hun har vist i sin yrkespraksis indikerer en person med sterk fremdrift og praktisk evne til å gjennomføre store kunst- og kulturprosjekter. Hennes nettverk i kulturlivet, i næringslivet og i frivillig sektor vil være av stor betydning for det arbeidet hun skal utføre i stiftelsen. Vi er veldig glad for å ha fått Mari Hjelmtveit som den nye daglige lederen for stiftelsen. En god arvtaker etter Gudrun Waadeland som har lagt et godt fundament for den kulturelle fremtiden på Akershus festningsområde, sier styreleder i Stiftelsen, Sverre Skletnes.

- Det finnes vel ikke et mer spennende område i hele Norge, både historisk og kulturelt enn Akershus festning. Min ambisjon er å utvikle området i nært samarbeid med de øvrige aktørene på festningen for å styrke dens historiske og kulturelle posisjon samtidig som nye kunstneriske uttrykk også skal få stor plass her.

Både musikk, teater og kunstinteresserte skal få et allsidig tilbud. Dessuten skal det satses mye på gode tilbud til barn og ungdom. Det å få være med å utvikle dette området for Oslos befolkning og norske og utenlandske turister er en utrolig spennende oppgave der jeg kan bruke all min erfaring. Jeg gleder meg enormt til å ta fatt på denne jobben, sier Hjelmtveit. Dette er en jobb midt i blinken for en urban kunst- og kulturfaglig person som meg.

For ytterligere kommentarer:

Mari Hjelmtveit: 95202911
Sverre Skletnes: 67534549

Stiftelsen Akershus festning for Kunst og Kultur ble etablert i 1989 etter initiativ av Forsvarsdepartementet med formål å styrke kulturell virksomhet på Akershus festning og området omkring, og gjennom dette styrke kunnskapen om norsk historie.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.