MER PENGER TIL FORSVARETS MUSIKK

(101105) Regjeringen foreslår å tildele Forsvarets musikk ytterligere fire millioner i budsjettet for 2006. - Jeg ønsker at Forsvarets musikk skal spille mer. Musikerne gjør en viktig jobb i profileringen av Forsvaret, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Det er Forsvarsstaben ved musikkinspektøren som fordeler midlene på følgende korps: Forsvarets Musikkorps Nord Norge, Harstad Forsvarets Musikkorps Trøndelag, Trondheim Forsvarets Musikkorps Vestlandet, Bergen Kongelig Norske marines musikkorps, Horten Forsvarets stabsmusikkorps, Oslo Påplusningen på neste års budsjett kommer i tillegg til de ti millionene musikken ble styrket med ved at forrige regjering tidligere i høst trakk tilbake tidligere varslet driftsreduksjon. Forsvarsstaben har dessuten besluttet å tilføre musikerne nye instrumenter allerede i år til en verdi av fem millioner kroner. Samlet sett ligger det derfor til rette for betydelig økt spilleaktivitet for Forsvarets musikk. - Jeg er glad for vi i budsjettet for neste år kan øke bevilgningene til Forsvarets musikkorps. Disse midlene, sammen med de pengene Forsvarsstaben nå har satt av til nye instrumenter, gjør at musikerne i korpsene kan gå lysere tider i møte, sier forsvarsminister Strøm-Erichsen.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.