NORDISK FORSVARSMINISTERMØTE PÅ SVALBARD 9.-10. MAI

Nr.:23/2006 Dato:24. april 2006 Priv til red

Norge er vertskap for et nordisk forsvarsministermøte på Svalbard 9.-10. mai. Medier som ønsker å dekke møtet bes ta kontakt med pressetalsmann Martin Lohne på tlf. 23096023/97541300. Postadresse Postboks 8126 Dep 0032 Oslo Kontoradresse Myntgata 1 Org nr 972 417 823 Ledelsens sekretariat Pressetalsfunksjonen Telefon 23 09 60 23 Saksbehandler Martin Lohne Telefon 23096023 http://www.forsvarsdepartementet.no

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.