NORSKE STYRKEBIDRAG TIL ISAF I AFGHANISTAN

Regjeringen har vedtatt at Norge i 2008 fortsetter sin innsats i Faryab-provinsen i Nord-Afghanistan og styrker stabiliseringsstyrken (PRT) i Meymaneh med 2-3 helikoptre og en infanterienhet på om lag 100 personell.

Uttrykningsstyrken i Masar-e-Sharif videreføres ut første halvår 2008 og avsluttes deretter.
Norge stiller dessuten til disposisjon en spesialstyrkeenhet på omlag 150 personell i Kabul-regionen fra våren 2008, for en periode av 18 måneder. Spesialstyrkene opererer innenfor de samme retningslinjer som i 2007, dvs.:
• Norske myndigheter vil til enhver tid ha nasjonal kontroll med bruken av spesialstyrken.
• Den norske spesialstyrkesjefen i Afghanistan gis myndighet til å beslutte at norsk personell, i akutte krisetilfeller, kan støtte allierte utenfor Kabul-området. Forsvarsministeren orienteres umiddelbart.
• Eventuelle anmodninger om norske spesialstyrker til planlagte operasjoner utenfor Kabul-området krever regjeringsgodkjennelse.

Norge vil også øke sitt bidrag til opplæring av det afghanske forsvar og politi til om lag 50 personell i 2008. Disse vil bli stasjonert i Nord-Afghanistan og Kabul-området.
Det kan være aktuelt med ytterligere bidrag til det norske stabiliseringslaget (PRT) i Faryab på et senere tidspunkt, men ut over det vil Norge ikke komme med ytterlige militære bidrag i 2008. Det er ingen prinsipielle begrensninger på hvor i ISAFs operasjonsområde norske styrker kan settes inn.

Om oss

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.